image7

LLYFRAU
GWREIDDIOL GWYCH
I BLANT
CYMRU

Ein hamcanion

Magu Darllenwyr Newydd

image8

Mewn oes ddigidol, rydym ni'n awyddus i blant brofi a mwynhau'r hud sydd i'w ganfod rhwng cloriau llyfrau. Gwnawn hyn trwy greu llyfrau sy'n cydio yn y dychymyg, a'u cyflwyno yn uniongyrchol i blant Cymru.

Creu Llyfrau i'w Trysori

image9

Gan fod yr elfen weledol yn allweddol ym maes llyfrau plant, anelwn at greu cyfrolau esthetaidd o'r ansawdd uchaf posib. Bydd ein llyfrau'n wreiddiol, yn Gymreig, ac yn gyfoes.

Mentro

image10

Wrth roi lle i syniadau ffres, anelwn at gynhyrchu llyfrau unigryw a chyffrous, a'u hyrwyddo yn greadigol. Torri tir newydd, a chael tipyn o hwyl yn y broses.